söndag 20 juni 2010

Kathy Reichs

* Déjà Dead (Redan död)1997
* Death du Jour (Död idag) 1999
* Deadly Décisions (Dödligt beslut) 2000
* Fatal Voyage 2001
* Grave Secrets (Dödliga hemligheter) 2002
* Bare Bones (Dödligt allvar) 2003
* Monday Mourning 2004
* Cross Bones 2005
* Break No Bones 2006
* Bones to Ashes 2007
* Devil Bones 2009
* 206 Bones 2010
* Spider bones 2010?
* Mortal Remains 2010?

Böcker jag inte har i kursivt, lästa böcker fet stil.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar